Noorte rahvuspäevad „Tavad ja uuendused noorte kultuuris“Kasutaja  Svetlana Muhhametzjanova projekt kategoorias Sündmus

Mängi videot

Tere kallid hooandjad!

Ürituse ellukutsujaks on MTÜ Ida-Virumaa Tatari Ühing koos rahvusvähemuste noortega Ida-Virumaalt (venelased, tatarlased, sakslased ja eestlased) eesmärgiga pöörata suuremat tähelepanu rahvuskultuuri teadlikkuse tõstmisele kogukonnas ning areneda noorte mitmekultuurilist väärtuskasvatust, läbi mille noored oleksid ka reaalselt kaasatud kultuuri tegemisse. Noortegrupp Ida-Virust on kokku puutunud kaasaegse kultuuriga, noored esinevad erinevatel festivaalidel ja konkursidel nii Eestis kui ka välismaal: festivaalil "Koolitants", erinevatel hip-hop festivaalidel, spordivõistlustel ja tantsufestivalidel Bulgaarias (sel suvel) ning Tšehis (2012 aastal).

Üheks projekti eesmärgiks on õppida tundma vana traditsioonilise kultuuri ja uue kultuuri seoseid, et tulevikus noortel oleks teadmised miks erinevate rahvuste puhul noortekultuurid erinevad, kuid samal ajal on olemas globaalne noortekultuur, nagu kaasaegne muusika, sotsiaalsed interneti võrgustikud, mis noori erinevatest riikidest liidab.

Üritus toimub augustis 2013a. Saaremaal, Kuressaare linnas ja tegevus kestab 8 päeva. Saksa-Vene Ühing Göttingen (Saksamaa) lisas projektile uue sihtrühma. Projekti oluliseks osaks on, et iga etapi läbiviimise käigus pakutatakse erinevaid tegevusi mitteformaalse õppimise meetodi kasutamisel: loovtegevusi, suhtlemisringe, mõttekodasid, fotojahte, ühiseid söögi valmistamisi ja filmiõhtuid.

Lisaks põnevatele üritustele pakume kohalikule rahvale ja külalistele mõnusa lõpupeoPiletiraha ei küsita kellegi käest.

Projekti raames luuakse virtuaalsed materjalid-pesentatsioon, mida saab kasutada õppematerjalina rahvusvähemuste seltsid, noortekeskused, huvikoolid ja KOV-id. Presentatsioon ja infovoldik on kavas mitmes keeles: eesti, vene, saksa ja inglise keeles.

Suur üritus nõuab paremaid võimalusi. Rahvuspäevade programmi aitab kokku panna AS Archimedes Euroopa noored Eesti büroo, mis katab 70% sõidukuludest ja majutust noortele. Hooandja abil loodame leida vahvaid toetajaid, kes aitaks loovtegevuseks ja rahvusköögi valmistamiseks abimaterjali osta, töötubade õppetajadele hankida, honorari maksta ja lõpupeoks ruumi rentida.

Sarnased projektid

RuhnuRahu 2018, Eesti väikseim festival

  • 120%kogutud
  • 601€toetatud
  • 3 päeva veel